แผนธุรกิจวิกิพีเดียสารานุกรมฟรี

 • ธุรกิจ

  ธ รก จเป นองค การท เก ยวข องก บส นค า บร การ หร อท งส นค าและบร การแก ผ บร โภค ธ รก จน นโดดเด นในระบบเศรษฐก จแบบท นน ยม ซ งธ รก จส วนมากม เอกชนเป นเจ าของ ...

 • ผู้ก่อตั้งวิกิพีเดียประกาศโซเชียลคุณภาพ …

   · 20 พ.ย. 2562 จิมมี เวลส์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดีย เปิดเผยเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ว่าในตอนนี้โซเชียลมีเดียแห่งใหม่ ...

 • วิกิพีเดียภาษาอาเซอร์ไบจาน

  วิกิพีเดียบอกสารานุกรมเสรี query ภาษาของอาร์เซอร์ไบจันเป็น encyclopedia,วิกิพีเดียซึ่งเป็นเตรียมตัวในภาษาของอาร์เซอร์ไบจันคนปัจจุบันของวิกิพีเดีย ...

 • รู้หรือไม่?15มกราคม คือ"วันวิกิพีเดีย" | เดลินิวส์

   · ทุกวันที่ 15 มกราคม คือ "วันวิกิพีเดีย" เว็บไซต์อัดแน่แน่นข้อมูล ถือเป็นสารานุกรมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก! ศุกร์ที่ 15 มกราคม ...

 • Wikipedia | Blognone

   · ว ก พ เด ยเผยห วข อท ม ยอดคนเข าอ านส งส ดประจำป 2020 โดยจำก ดเฉพาะหน าเพจท เป นภาษาอ งกฤษ พบว า COVID-19 มาเป นอ นด บ 1 และม หลายห วข อเก ยวก บโรคระบาดท ต ดโผ 7 ใน 25 ...

 • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

  หน าหล ก ส ม ใกล เค ยง เข าส ระบบ การต งค า บร จาคให ว ก พ เด ย ธ รก จอ เล กทรอน กส หร อ ธ รกรรมอ เล กทรอน กส (Electronic Business; เข ยนแบบย อ E-Business) ค อ กระบวนการหร อข นตอนใน ...

 • Business Model ตอนที่ 33 สูตร Open source …

   · รูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของวิกิพีเดียจึงเข้าใจง่ายว่าเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในการจัดการเว็บไซต์ของเซิร์ฟเวอร์และบริหารจัดการเนื้อหาสารานุกรมที่เป็นโปรเจคที่ได้รับการ ...

 • กลุ่มธุรกิจสหกรณ์

  แผนธ รก จ (อ งกฤษ: Business Plan) แผนธ รก จในท น เป นเอกสารท จ ดทำข นเพ อใช เป น แนวทางการทำแผนงานขององค กร หน วยงานธ รก จ ซ งปร ยบเสม อน พ มพ เข ยวท ผ เก ยวข องก บอง ...

 • (^o^) 10 …

   · 10 เรื่องที่คุณ(อาจ)ไม่รู้เกี่ยวกับ วิกิพีเดีย ถ้าพูดถึง วิกิพีเดีย (Wikipedia) ยุคนี้คงไม่มีใครไม่ร

 • การเงินธุรกิจ

  บทความน ไม ม การอ างอ งจากแหล งท มาใด กร ณาช วยปร บปร งบทความน โดยเพ มการอ างอ งแหล งท มาท น าเช อถ อ เน อความท ไม ม แหล งท มาอาจถ กค ดค านหร อลบออก (เร ยนร ...

 • Aom jang

  โดยในป จจ บ นว ก พ เด ยเป นเว บไซต สาราน กรมออนไลน ท ใหญ และเต บโตเร วท ส ดในโลก ประกอบด วยข อความกว า 17,400 ล านคำ เฉพาะในว ก พ เด ยภาษาอ งกฤษ ม เน อหามากกว ...

 • การนวดแผนไทย

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา. นวดไทย การนวดแผนไทย *. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม โดย ยูเนสโก. ท่ากดสะโพกในการนวดแผนไทย. ประเทศ. …

 • แผนธุรกิจ

  แผนธ รก จเป นแถลงการณ อย างเป นทางการถ งช ดเป าหมายทางธ รก จ, เหต ผลท เช อว าจะสามารถบรรล ได และแผนการบรรล เป าหมายน น แผนธ รก จย งอาจม สารสนเทศพ นหล ง ...

 • วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ความสำคัญของบทความ ...

  หน าหล ก ส ม ใกล เค ยง เข าส ระบบ การต งค า บร จาคให ว ก พ เด ย หน าน ...

 • รายชื่อคำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด

  ว ก พ เด ย:รายช อคำในภาษาไทยท ม กเข ยนผ ด จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ไปที่: ป้ายบอกทาง, ค้นหา

 • หมวดหมู่:เอกสารทางธุรกิจ

  หน าหล ก ส ม ใกล เค ยง เข าส ระบบ การต งค า บร จาคให ว ก พ เด ย หน าในหมวดหม "เอกสารทางธ รก จ" ม บทความ 4 หน าในหมวดหม น จากท งหมด 4 หน า รายการท ปรากฏด านล าง ...

 • วิกิพีเดีย | WIKIPEDIA ชื่อเด่น แบรนด์ดัง | Popular …

  วิกิพีเดีย | WIKIPEDIA ชื่อเด่น แบรนด์ดัง | Popular Brand | WIKIPEDIA สมาคมSMEs สมาคมแฟรนไชส์ โดย ThaiFranchiseCenter by ThaiFranchiseCenter

 • Trivisa

  หน าน จะข นอย ก บบทความว ก พ เด ยท ม ล ขส ทธ "ตร ว สา" (ผ เข ยน); ม นถ กใช ภายใต คร เอท ฟคอมมอนส แบบเด ยวก น 3.0 Unported ใบอน ญาต.

 • กู

  กู (/ ɡ ว ɛ ล ฉ / GWELF; การสำรวจสำมะโนประชากรของแคนาดา 2016 ประชากร 131,794 ...

 • ฤทธิไกร ชัยนาม: วิกิพีเดีย คือ

  วิกิพีเดีย คือ. วิกิพีเดีย ( อังกฤษ: Wikipedia) เป็นโครงการสารานุกรม เนื้อหาเสรี หลายภาษาบน เว็บไซต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ...

 • OpenStreetMap | Blognone

  OpenStreetMap Foundation องค กรเจ าของโครงการแผนท เสร OpenStreetMap ซ งเป นแผนท ท ให ผ ใช ได เข าไปแก ไขข อม ลได ง าย และสามารถอย ได ด วยรายได จากเง นบร จาคจากสาธารณะ เคยออก ...

 • วิกิพีเดียภาษาจีน Wikipedia Latour-de-France …

  แผนภาพ, ว ก พ เด ยภาษาด ตช, สาราน กรม, ฝร งเศส, เส น, ม ลต ม เด ย, จำนวน, ว ก พ เด ยอ อกซ ต น, คนอ น ๆ, ประชากร, ภาพหน าจอ,

 • โครงการสารานุกรมอินเทอร์เน็ต

  โครงการสาราน กรมอ นเทอร เน ต เป นฐานข อม ลขนาดใหญ ซ งประกอบด วยข อม ลท เป นประโยชน สามารถเข าถ งได ผ านเว ลด ไวด เว บ แนวค ดท จะสร างสาราน กรมเสร โดยการ ...

 • วิกิพีเดียคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: วิธีการเก็บ ...

  ต ดตามการแก ไขของว ก พ เด ย: ด านม ดของสาราน กรมออนไลน แบบไม ระบ ต วตนแบบร วมม อก นค อ wiki-vandalism หากต องการต ดตามการเปล ยนแปลงการแก ไขว ก พ เด ยในว ก พ เด ยให ...

 • ข่าวสาร

  5 เหตุผลดีๆ จากการ "สำรวจตลาด" แล้วจะรู้ว่าควร "ขายอะไร" marketing, Sales, การขาย, การตลาด, การสำรวจ. Read More ». มกราคม 26, 2021 ไม่มีความเห็น. 7 ...

 • วิกิพีเดีย

  ถ าดาราในซ ร ส " ตำรวจจาก Rublevka" เล าเก ยวก บบทบาทใหม ด วยความย นด เขาก ไม ชอบพ ดถ งช ว ตส วนต วของเขา เขาไม ได เป นผ สน บสน นนวน ยายแสงท ต องการสร างความส ...

 • สถานีโทรทัศน์

  จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (เปลี่ยนทางจาก ฟรีทีวี) ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา. บทความนี้ยัง ต้องการเพิ่ม แหล่งอ้างอิง เพื่อ พิสูจน์ความถูกต้อง คุณสามารถ พัฒนาบทความนี้ ได้ ...

 • วิกิพีเดีย สารานุกรมฟรีที่สามารถทำรายได้จนดำเนิน ...

   · วิกิพีเดีย สารานุกรมฟรีที่สามารถทำรายได้จนดำเนินกิจการมายาวนานถึง 20 ปี. เวลาที่ต้องค้นหาข้อมูลไปทำรายงานหรือต้องการทราบข้อมูลต่างๆ เมื่อเราค้นหาบนโลกอินเทอร์เน็ต ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop