เครื่องบดผสมสารละลาย

 • เครื่องผสมสำหรับใช้ในห้องแล็ป | เครื่องผสม …

  ห วผสมประเภทต างๆน น ม ให บร การสำหร บท กๆเคร องผสมซ ลเวอร ส น high shear mixers ห วบดต างๆ เหล าน ง ายต อการส บเปล ยน ส งผลให เคร องผสมทำงานผสมได หลากหลายข น ได แก ...

 • เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เครื่องผสมสาร ...

  ปร มาตรในการกวนสาร (น ำ) ส งส ด 5 ล ตร ความเร วรอบในการกวนสารส งส ด 1100 รอบต อนาท ต วเคร องทำจากเหล กเคล อบอ พ อกซ ทนสารเคม

 • เครื่องผสมสารละลาย Vortex Mixer รุ่น ZX3 ยี่ห้อ VELP

  เครื่องผสมสารละลาย Vortex Mixer รุ่น ZX3 ยี่ห้อ VELP. [ คลิกเพื่อดูภาพขยาย] รหัส : ZX3. ยี่ห้อ : VELP. รุ่น : ZX Series. ราคาปกติ : 9,000.00. ราคาพิเศษ : 4,900.00 ...

 • IKA เครื่องทำความร้อน

  การผสม เคร องกวนสาระลาย เคร องป นสารละลาย เคร องเขย า เคร องเขย าแบบควบค มอ ณหภ ม เคร องบด เคร องป นผสมด วย ความเร วส ง เคร องบด ...

 • เครื่องบด ผลิตภัณฑ์และบริการ

  เคร องบดพลาสต กแบบรอบช าร น SG-16N/16D/20N ม ใบม ดให เล อกสองแบบค อ paddle และ staggered ต วเคร องถ กออกแบบมาให ต งข างเคร องฉ ดพลาสต กเพ อบดสปร หร อช นงานร เจค สามารถป อน ...

 • เครื่องผสม Batch

  เครื่องผสม Batch สามารถทำงานผสมได้ หลากหลายที่สุด ได้แก่ งานผสม, อีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, บดขนาด, และทำละลาย…. เครื่องผสม Ultra Hygienic In-Line. ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 3A และ EHEDG อีกทั้งได้ ...

 • เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน เครื่องกวนสาร ...

  พบสินค้า 3 รายการ. view. รหัส : AREC. เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน รุ่น AREC ยี่ห้อ VELP. ปริมาตรในการกวนสาร (น้ำ) สูงสุด 15 ลิตร. ความเร็วรอบในการกวนสารสูงสุด 1500 รอบต่อนาที. ทำอุณหภูมิสูงสุด ...

 • เครื่องผสม Batch

  เครื่องผสม Batch สามารถทำงานผสมได้ หลากหลายที่สุด ได้แก่ งานผสม, อีมัลซิฟายอิง, โฮโมจีไนซิง, บดขนาด, และทำละลาย…. เครื่องผสม Ultra ...

 • เครื่องตีบดผสมตัวอย่าง เครื่องตีบดตัวอย่าง …

  บร ษ ท พ เอ นพ สเกล แอนด อ นสตร เมนท จำก ด 99/330 ซอยสวนหลวง แขวงบางค อ เขตจอมทอง กร งเทพฯ 10150 โทร. 02-4092977-8, 02-4903580-1 แฟกซ 02-4092979

 • ika-dry-mills-m20-universal-mill-เครื่องบดสาร …

  IKA dry mills M 20 Universal mill เคร องบดสาร เคร องป นสาร เคร องต สาร เคร องผสมสาร เคร องย อยสาร รายละเอ ยด Batch mill suitable for dry grinding of hard and brittle substances up to 250 ml with a fixed speed of 20.000 rpm.

 • วิธีการเลือกเครื่องผสมคอนกรีตสำหรับบ้าน: …

  การผสมสารละลาย จนกว าจะถ งสภาวะท สม ำเสมอจะใช เวลานาน ... เคร องชงกาแฟ, เคร องชงกาแฟและเคร องบด กาแฟ เตา คร วอ น ๆ ต วประมวลผล ...

 • เครื่องผสมสารละลาย Vortex Mixer รุ่น ZX4 ยี่ห้อ VELP

  เคร องผสมสารละลาย Vortex Mixer ร น ZX4 ย ห อ VELP ความเร วรอบส งส ด 3000 รอบต อนาท ... เคร องต บดผสมต วอย าง Stomacher เคร องป นเหว ยงตกตะกอน Centrifuge เคร องล ...

 • ika-pilotina-mc-dry-mills-เครื่องบดสาร-เครื่องปั่นสาร …

  IKA dry mills Pilotina MC เคร องบดสาร เคร องป นสาร เคร องต สาร เคร องผสมสาร เคร องย อยสาร รายละเอ ยด The dry mill IKA Pilotina MC is the ideal choice for disintegration of smooth, sticky, elastic or fibrous materials such as parts of plants, plastics, food pellets and many more.

 • เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน เครื่องกวนสาร ...

  ปร มาตรในการกวนสาร (น ำ) ส งส ด 15 ล ตรต อตำแหน ง ความเร วรอบในการกวนสารส งส ด 1500 รอบต อนาท ทำอ ณหภ ม ส งส ด 370 องศาเซลเซ ยส

 • Stomacher® 400 Circulator เครื่องตีบดตัวอย่าง

  จำหน าย อ ปกรณ ว ทยาศาสตร เคร องม อว ด เคร องม อว ทยาศาสตร ค ณภาพมาตรฐาน ราคาเป นก นเอง พร อมย นให คำปร กษาตลอด 24 ช.ม. - Stomacher® 400 Circulator เคร องต บดต วอย าง : เป นเ ...

 • มิเตอร์วัดค่าสารละลาย เครื่องมือวัดค่าสารละลายใน ...

  ม เตอร ว ดค าสารละลายส นค าค ณภาพ เคร องม อตรวจสอบละลายในน ำ ร บประก น6เด อน ม เจ าหน าท ให คำแนะนำ ... เคร องบดผสม อาหาร เคร องบดเน ...

 • การผลิตแบตเตอรี่

  การว ดและควบค มความหน ดในบรรท ดอ ตโนม ต เป นส งสำค ญในการควบค มพาราม เตอร สารละลายสารละลายในข นตอนการเตร ยมสารละลายและการเคล อบและการอบแห งของกระบวนการผล ตแบตเตอร ในขณะท ความหนา ...

 • เครื่องกวนสาร เครื่องกวนสารละลาย เครื่องผสมสาร ...

  รหัส : MULTISTIRRER Digital 6. เครื่องกวนสารละลายด้วยแท่งแม่เหล็ก รุ่น MULTISTIRRER Digital 6 ยี่ห้อ VELP. ปริมาตรในการกวนสาร (น้ำ) สูงสุด 400 มิลลิลิตรต่อตำแหน่ง. ความเร็วรอบในการกวนสารสูงสุด 1500 รอบต่อนาที. หน้าจอ ...

 • จำหน่ายเครื่องผสมสารละลายแนวตั้ง, ผู้ผลิต

  ย นด ต อนร บส การซ อเคร องผสมสารละลายแนวต งส วนลดขายท น จากผ ผล ตเคร องผสมแนวต งแบบม ออาช พและซ พพลายเออร ในประเทศจ น สำหร บการให คำปร กษาด านราคาต ...

 • หัวผสม | เครื่องผสมสำหรับใช้ในห้องแล็ป

  เครื่องผสมสำหรับใช้ในห้องแล็ป - หัวผสม. หัวผสมประเภทต่างๆนั้น มีให้บริการสำหรับทุกๆเครื่องผสมซิลเวอร์สัน high shear mixers หัวบด ...

 • เครื่องปั่นผสมสาร (Overhead Stirrers)

  Model RW 20 digital. ยี่ห้อ IKA. เป็นเครื่องกวนผสมสารละลายแบบใช้มอร์เตอร์หมุนใบพัด การ ควบคุมความเร็วรอบของมอร์เตอร์เครื่องเป็นแบบ Rib-cooled ...

 • บทที่ 3 สารละลาย

  บทที่ 3 สารละลาย. 1. ความหมายสารละลายเเละองค์ประกอบของสารละลาย. สารละลาย (solution) หมายถึง สารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ เกิดจากสาร ...

 • เครื่องกวนสารละลาย

  เคร องกวนสารละลาย - 2MAG เคร องกวนสารละลาย - 2MAG ต ดต อ 02-7125619 ฿0.00 Stirrer 2mag จำนวน เหล อ 0 ช น หมวดหม : เคร องกวนสาร ละลาย รห สส นค า : 000953 ...

 • IKA เครื่องปั่นสารละลาย การผสม

  เครื่องปั่นสารละลาย. IKA นำเสนอเครื่องปั่นสารละลาย overhead สำหรับงานกวนและผสมในห้องปฏิบัติการที่เหมาะกับงานความหนืดต่ำถึงสูง ซึ่งเครื่องปั่นสารละลายของ IKA สามารถทำการกวนปริมาณสาร ...

 • IKA : เครื่องผสมสารละลาย

  เคร องผสมสารละลาย IKA : Mixing, Crushing, Heat Temperature IKA เป นผ นำระด บโลกในด านเคร องม อในห องปฏ บ ต การ (Laboratory equipment) และงานทางด านเทคโนโลย ในการว เคราะห ด วยประสบการณ อ นยาว ...

 • จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวัด ...

  Vortex Mixer(เคร องผสมสารละลาย) WATER BATHS เคร องกล นน ำ DIGITAL REFRACTOMETERS DATA LOGGER(เคร องว ดอ ณหภ ม แบบต อเน อง) Food Oil Mornitor(เคร องว ดน ำม นทอดซ ำ)

 • นํ้ายามาตรฐาน pH/สารละลายบัฟเฟอร์/pH Buffer Solution …

  Vortex Mixer /เคร องผสมสาร /เคร องผสมสารละลาย (Vortex mixer) /เคร องเขย าผสมสาร เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในสารละลาย (DO Meter)

 • หัวผสม | เครื่องผสมสำหรับใช้ในห้องแล็ป

  Slotted Disintegrating Head – หัวผสมที่มีรูผ่านของ screen แบบสล็อต. ใช้สำหรับบดสลายวัตถุดิบประเภทเส้นใย เช่น สัตว์และผัก รวมทั้งการบดสลายและทำละลายของวัตถุดิบประเภทอีลาสติก (elastic) เช่น ยางและ ...

 • เครื่องชั่งในห้องแล็ปปฎิบัติการ (Semi-micro balance …

  เคร องเขย าผสมสาร (Vortex Mixer) ร น VXMNAL ย ห อ OHAUS / USA ราคา 8,700 บาท (ราคาย งไม รวม Vat7%) เคร องเขย าสารละลายในภาชนะแบบ Vortex ชน ดต งโต ะ สามารถเปล ยนแท นเขย าให...

 • นํ้ายามาตรฐาน pH/สารละลายบัฟเฟอร์/pH Buffer Solution …

  เคร องช งในห องแล ปปฎ บ ต การ (Semi-micro balance,Analytical, Precision Balance) เคร องช งในห องแล ปปฎ บ ต การ (Semi-micro balance,Analytical, Precision Balance) น ายามาตรฐาน pH/สารละลายบ ฟเฟอร /pH Buffer Solution /Conduct Buffer Solution/นำ ...

 • เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

  เคร องด ดจ ายสารละลายแบบหลายห ว F1 - Thermo Finnpipette ฿0.00 เคร องด ดจ ายสารละลาย - Biohit ฿0.00 สถ ต ของเวบไซต ... เคร องบด เคร องผสม เคร องว เคราะห ค ณค ...

 • เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ | Bangkok High LAB

  เคร องกวนผสมสาร Overhead stirrers (2) เคร องกวนสาร Magnetic stirrer (6) เคร องช ง Balance (1) เคร องบด Mills (2) เคร องป นเหว ยง Centrifuges (23) เคร องผสมสารละลาย Vortex mixer (11)

 • Brand Categories IKA | Bangkok High LAB

  เคร องบด Mills (2) เคร องป นเหว ยง Centrifuges (23) เคร องผสมสารละลาย Vortex mixer (11) เคร องม อว ทยาศาสต อ นๆ (56) เคร องย อย กล น ว เคราะห โปรต น KJELDAHL (5)

 • เครื่องคน/เครื่องเขย่า/เครื่องผสม …

  "VP Series" ค อ เคร องผสมร ปแบบส นความเร วส งท จะผสมและนวดว ตถ ท ม ความหน ดหลากหลายต งแต ระด บความหน ดต ำไปจนถ งระด บความหน ดส งด วยระยะเวลาท ส นอย างเท าก น ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop