เครื่องทำลายแบบละเอียดของ

 • เครื่องทำลายเอกสาร

  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น Auto MAX 350C. • ใส่เอกสารถึง 350 แผ่น แบบอัตโนมัติ จะดึงกระดาษไปทำลายเรื่อยๆ แบบ AUTO. • ความละเอียดของเอกสาร ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร

  เครื่องทำลายเอกสาร OfficePro PS-30CC (ตัดเป็นชิ้น) ราคาปกติ: 11,500 ฿. Special Price. 9,900 ฿. Item Code: OFPS-30CC. หยิบใส่รถเข็น. เพิ่มไปรายการโปรด. เพิ่มไปเปรียบเทียบ.

 • เครื่องทำลายเอกสาร อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ...

  จำนวนแผ่นในการย่อย 12 แผ่น/ครั้ง ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้ว เป็นแบบตัดย่อย Cross-Cut (ละเอียดพิเศษ) ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 2x14 มม. ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 220 มิลลิเมตร ความจุตัวถัง 30 ...

 • แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ประเภท เครื่องมือ ...

  แนวทางการข นทะเบ ยนผล ตภ ณฑ ประเภท เคร องม อแพทย จ ดทำโดย ฝ ายพ ฒนาค ณภาพการว จ ย สวทช. ป 2561ต ดต อ [email protected]โทร 0-2117-6934 แนวทางการข นทะเบ ยนเคร องม อแพทย

 • เครื่องทำลายเอกสารแบบละเอียด Model : PSH-202CC – …

  ของเล น และของสะสม (2) เคร องม อช างและอ ปกรณ (454) เฟอร น เจอร และเฟอร น เจอร ออฟฟ ศ – Furniture & Office furniture (396) Luxury life (20) Sport Gadget & Smart Life (41)

 • เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C …

  เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4×40 มม. • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 260 มม. • ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 4×40 มม. • …

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 70S

  ทำลายเอกสารได คร งละไม เก น 12-14 แผ น ความละเอ ยดของเอกสารท ทำลายแล วจะเป นแบบต ดตรงกว าง 5.8 mm. ช องใส เอกสารกว าง 230 ม ลล เมตร ความเร วในการทำลายเอกสาร 3.3 mpm

 • เครื่องทำลายเอกสาร| NEOCAL

  ทำลายกระดาษได 12 แผ น/คร ง (A4/75g) ขนาดเอกสารหล งทำลาย 3.9x50 มม. สามารถใช งานต อเน อง 15 นาท ความกว างของช องใส กระดาษ 220 มม.

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes PS 75Cs

  เคร องทำลายเอกสาร Fellowes PS 75c • เครื่องทำลายเอกสารได้ครั้งละไม่เกิน 12 แผ่น • ความละเอียดของเอกสารที่ทำลายแล้วจะเป็นแบบตัดละเอียดกว้าง 3.9x38 mm.

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 46MS

  ใช ย อยทำลายกระดาษเอกสาร จำนวนแผ นในการย อย 12 แผ น/คร ง ล กษณะของเอกสารท ทำลายแล ว เป นแบบต ดย อย Cross-Cut (ละเอ ยดพ เศษ) ขนาดเอกสารท ทำลายแล ว 2x14 มม. ...

 • เครื่องทำลายเอกสารขนาดใหญ่ COMIX S-623 …

  • ทำลายเอกสารแบบต ดละเอ ยด (Cross cut) • ความกว างของช องใส เอกสาร 315 มม.สามารถย อยกระดาษ A3 ได • ขนาดของเอกสารท ทำลายแล ว 4 x 30 มม.

 • เครื่องทำลายเอกสารแบบป่นละเอียด

  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 450M (ทำลายแบบป่นละเอียด) ราคา: 11,900.00 บาท. สอบถาม. เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi. เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร

  รหัส : Fellowes-325Ci. เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes 325Ci. - จำนวนแผ่นในการย่อย 22-24 แผ่น/ครั้ง. - ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ( Cross Cut ) - ขนาดเอกสารที่ทำลายแล้ว 4x38 มม. - ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 240 มิลลิเมตร. - ความ ...

 • เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C …

  เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 2×15 มม. • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 260 มม. • ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 2×15 มม. • …

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250C …

  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 1250c • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 16-18 แผ่น • ช่องใส่กระดาษกว้าง 240 มม. • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut) • ขนาดกระดาษที่ย่อย 4x40 ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci

  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Ci • ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 240 มม. • ทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด (Cross Cut) 4 x 38 mm • ทำลาย Staples, Paper Clips, แผ่น CD ได้. จำนวน. เหลือ 99 ชิ้น.

 • อุปกรณ์สำนักงาน,เครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องทำลาย ...

  เคร องทำลายเอกสาร Fellowes ร น 99Ci ทำลายเอกสารได คร งละ 17 แผ น ความเร วในการต ด 4.3 เมตร/นาท ต ดกระดาษแบบต ดย อย 3.9 x 38 มม.

 • เครื่องทำลายเอกสาร | NEOCAL

  หมวดหม ส นค า : เคร องทำลายเอกสาร เครื่องทำลายเอกสาร รุ่น PSH-202CC 5,990.00 บาท

 • เครื่องทำลายเอกสาร ตัดตรง ตัดย่อย ป่นละเอียด

  เครื่องทำลายเอกสาร ตัดตรง ตัดย่อย ป่นละเอียด. ไม่เลือกทั้งหมด. กรองด้วย. หมวดหมู่. อุปกรณ์เทคโนโลยี (459) เครื่องทำลายเอกสาร (22) เครื่องทำลายเอกสาร (22) เครื่องทำลายเอกสารขนาดเล็ก (16 ...

 • Writer -เครื่องทำลายเอกสาร

  คุณสมบัติของเครื่องทำลายเอกสาร วิกเกอร์ฮูด VS-713CD : · ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 5-7 แผ่น (กระดาษ A4/70 แกรม) · ทำลายเอกสารแบบตัดชิ้น ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร

  ร าน : NOWTONER จำหน ายหม กเท ยบเท า Original ของเคร องถ ายเอกสาร ปร นเตอร แฟ กซ โรเน ยว ของท กร น ท กย ห อ ร บซ อมเคร องถ ายเอกสาร RICOH ร โก ล กค ายกเคร องเข ามาฟร ค าแรง

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi

  เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น 225Mi (ตัดแบบป่นละเอียด) รหัสสินค้า : 000703. ราคา : 36,000.00 บาท. ยี่ห้อ : Fellowes. รายละเอียด : สามารถทำลาย ลวดเย็บ ลวด ...

 • Deli เครื่องทำลายเอกสารมือหมุนแบบตัดละเอียด

  Deli เคร องทำลายเอกสารม อหม นแบบต ดละเอ ยด เคร องย อยกระดาษขนาดเล ก ย อยกระดาษA4คร งละ2แผ น ทำลายลวดเย บ คล ปหน บกระดาษ แผ นซ ด บ ตรเครด ตได 1-Sheet Cross-Cut Paper/CD/Credit Card ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Fellowes รุ่น AUTOMAX 300C …

  เคร องทำลายเอกสาร Fellowes ร น AUTOMAX 300C (ทำลายแบบ AUTO) ใส เอกสารในการทำลายได ถ ง 300 แผ น แล วปล อยให เคร องทำลายเอกสารแบบอ ตโนม ต เคร องจะด งกระดาษไปทำลายเร อยๆ ...

 • เครื่องชั่งดิจิตอล ละเอียดแม่นยำ แสดงหน่วยวัดได้ ...

  Digital Weight Scale FG Series Part No. : FG-150KAL 23,530 ฿ 5 ว น - เคร องช งน ำหน กแบบต งพ น - ขนาดจานเคร องช ง 530 x 390 มม. - ขนาดต วเคร องช ง 390 x 774 x 781 มม. - ช งน ำหน กได ส งส ด 150 กก.

 • [Best]เครื่องย่อยทำลายเอกสาร 10 รุ่น …

  เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องย่อยกระดาษ แบบมือหมุน พกพาได้ ขนาดA4 (สีฟ้า) ฿ 389 ฿890. OEM เครื่องทำลายเอกสาร แบบมือหมุน พกพาได้ ขนาดA4 (สี ...

 • เครื่องทดสอบแบบไม่ทำลาย | Asahi Transnational

  อ ปกรณ ตรวจสอบแบบไม ทำลายด วยม น โฟก ส X-ray จากการมองทะล อ ปกรณ ตรวจสอบแบบไม ทำลายโดยเน นท การทะล ผ านเข าไป ม แรงด นไฟฟ าของท อ X-ray รองร บได ถ ง 450 kV สามารถ ...

 • เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C …

   · เครื่องทำลายเอกสารขนาดกลาง EBA 2326C ทำลายแบบตัดละเอียด ขนาด 4×40 มม. ราคาไม่รวม VAT.

 • เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331C …

  เครื่องทำลายเอกสาร EBA 2331C. • ความกว้างของช่องใส่เอกสาร 310 มม. • ขนาดของเอกสารที่ทำลายแล้ว 2×15 มม. • ขนาดสินค้า (กว้าง x ยาว x สูง) : 53.8 x 47 x 93 ...

 • รีวิวแนะนำ 5 อันดับ เครื่องทำลายเอกสาร เลือกซื้อ ...

   · รีวิวแนะนำ 5 อันดับ เครื่องทำลายเอกสาร เลือกซื้อ ยี่ห้อไหนดี ปี 2021. 1. เครื่องทำลายเอกสาร Olympia PS15CC Office Pro แบบตัดละเอียด Cross Cut Shredder. เช็ค ...

 • เครื่องทำลายเอกสารยี่ห้อ วิกเกอร์ฮูด VS-805 MC

  รายละเอียดสินค้า เครื่องทำลายเอกสารยี่ห้อ วิกเกอร์ฮูด VS-805 MC. •ชนิดการทำลายเอกสาร : แบบตัดละเอียด (Micro-Cut) •จำนวนแผ่นในการตัด : 7-8 ...

 • เครื่องทำลายเอกสาร Neocal C1217

  คุณสมบัติ. ทำลายเอกสารแบบละเอียด (Cross Cut) ทำลาย CD/ DVD แบบเส้นตรง (Strip Cut) จำนวนแผ่นในการตัด 12 แผ่น/ ครั้ง (70 แกรม) ขนาดเอกสารหลังทำลาย 4 x 33 ...

 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | เว็บไซต์ TOPCLEAN

  TOPCLEAN Type-2 - เคร องทำลายหลอดฟล ออเรสเซนต เก า ร น 40W เคร องทำลายหลอดฟล ออเรสเซนต เก า ร น 40W เคร องทำลายหลอดฟล ออเรสเซนต เก าแบบแยกว สด ท รองร บหลอดตรง 40W โดย ...

 • Leitz เครื่องทำลายเอกสาร IQ office P5 แบบป่นละเอียด

  Leitz เครื่องทำลายเอกสาร IQ office P5 แบบป่นละเอียด. รหัสสินค้า : 11.417.061. ใช้งานสะดวกด้วยการสั่งการผ่าน Touch Screen. ให้ระยะเวลาทำงานยาวนานถึง 120 นาที. ทำลายกระดาษที่มีลวดเย็บและลวดหนีบกระดาษได้. ดู ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © ANC | แผนผังเว็บไซต์

gotop