Pomoc


Często zadawane pytania - FAQs


PODSTAWOWE PYTANIA

Wszelki działania w aplikacji odbywają się w trakcie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia – nikt postronny nie ma dostępu do danych klienta.

Kod Aztec umieszczane są na ostatniej stronie dowodu rejestracyjnego. Służy do odczytu danych zawartych w polskich dowodach rejestracyjnych pojazdów, zaszyfrowanych w dwuwymiarowym kodzie kreskowym Aztec. Odczyt dotyczy wszystkich dowodów rejestracyjnych, włączając samochody ciężarowe, motocykle, przyczepy, itd.

Potwierdzenie ubezpieczenia w formie polisy klient otrzymuje na podany adres e-mail

  • Szybki, prostu sposób zakup ubezpieczenia w dowolny miejscu.
  • Konkurencyjne ceny i dobry zakres ubezpieczenia
  • Podajesz minimalną ilość danych i otrzymujesz ofertę w kilka minut

Ubezpieczenie skierowane do osób wyjeżdżających. Ubezpieczenia różnią się zakresem i sumami ubezpieczenia zależnie czy klient wyjeżdża rekreacyjnie, służbowo lub uprawiać sporty ekstremalne czy wyczynowe.

OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym w Polsce. Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalone zostały w Ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.). Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna osoby, która kierując samochodem lub innym pojazdem, spowodowała szkodę na mieniu lub osobie. Ubezpieczenie obejmuje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

OBSŁUGA UBEZPIECZENIA

Na dokumencie polisy znajdują się numery telefonów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz Assistance. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można zwrócić się o poradę do Agenta Ubezpieczeniowego i-Direct, telefon: +48 22 290 62 06 poniedziałek-piątek (9:00-17:00) lub skycash@i-directubezpieczenia.pl

Proszę o kontakt z Agentem Ubezpieczeniowym i-Direct Ubezpieczenia Sp. z o. o Al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa, e-mail: skycash@i-directubezpieczenia.pl, telefon: +48 22 290 62 06 poniedziałek -piątek (9:00-17:00)

Na dokumentach polisy jest wskazany numer do Centrum Alarmowego Assistance. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można zwrócić się o poradę do Agenta Ubezpieczeniowego i-Direct, telefon: +48 22 290 62 06 poniedziałek -piątek (9:00-17:00) lub skycash@i-directubezpieczenia.pl

PŁATNOŚCI

Jest kilka możliwości do wyboru, w zależności od rodzaju zawieranego ubezpieczenia. Najczęściej wykorzystywane metody to przelew za pośrednictwem PayU lub przelew bankowy. Przy każdej transakcji są wskazywane możliwości płatnicze.

W sprawie spłaty rat, zmian w spłatach proszę kontaktować się bezpośrednio z Bacca Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-797 Warszawa, telefon: +22 404 04 04 poniedziałek -piątek (9:00-17:00), e-mail: kontakt@bacca.pl

W sprawie spłaty rat, zmian w spłatach proszę kontaktować się bezpośrednio z Bacca Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-797 Warszawa, telefon: +22 404 04 04 poniedziałek -piątek (9:00-17:00), e-mail: kontakt@bacca.pl

Na polisie znajdziesz numery kontaktowe do biura obsługi klienta wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

SŁOWNIK POJĘĆ

Suma ubezpieczenia to górna granica odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wskazana w umowie ubezpieczania, do której zakład ubezpieczeń może wypłacić odszkodowanie.

Jest dobrowolne ubezpieczenie zapewniające określoną pomocy(np. techniczną, medyczną, informacyjną) w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych, związanych głównie z następującymi obszarami: transport samochodowy, podróże, zdrowie, dom, rodzina. Zakres świadczeń jest zróżnicowany i szczegółowo określony w OWU.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia czyli szczegółowe warunki danej umowy ubezpieczeniowej. Dokument OWU zawiera m.in. obwiązki ubezpieczonego i ubezpieczającego, zakres i wykluczenia ubezpieczenia.

Masz więcej pytań?


Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi, nie przejmuj się. Skontaktuj się z nami.

Kontakt

Dokumenty


Regulamin zawierania umów przez internet

©2016 i-Direct sp. z o.o. Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Regulamin

design by WebCraft4U